Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

100 procent

Momenteel ben ik een student econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kort gezegd is mijn studie een combinatie van wiskunde en economie.

Wanneer het dan over het geloof gaat in zo’n wetenschappelijke omgeving, is een veel gestelde vraag: is het geloof niet in strijd met de rede? Heeft de wetenschap niet bewezen dat het geloof slechts een verzinsel is?  Een populair antwoord hierop is om te stellen dat rede en geloof twee verschillende dingen zijn. Uit een boek kan ik me nog een afbeelding herinneren van een wegwijzer waar het ene bordje met ‘geloof’ erop naar links wijst, en een ander bordje met ‘rede’ erop naar rechts wijst. De afbeelding gaf die stelling mooi weer. In die stelling komt het erop neer dat je moet gelóven in God, omdat je niet zeker kan zijn van Zijn bestaan. Daardoor wordt geloven gelijkgesteld aan twijfelen. Maar dit staat haaks op wat de Bijbel leert. Meerdere keren zei Jezus tegen zijn discipelen dat ze te weinig geloof hadden, omdat ze twijfelden in de kracht van God; in het Bijbelboek Spreuken wordt er voortdurend over verstandigheid gesproken; en Jakobus zegt in zijn brief: ‘de wijsheid die van boven is, is voor rede vatbaar.’ Waarom lijkt er dan toch een conflict te zijn tussen rede en geloof? Omdat we proberen God te begrijpen. We proberen een formule te vinden voor God, zoiets als a+b = God. Maar het geloof is geen theorie, die uitsluitend in je hoofd zit. Het geloof is niet het tegenovergestelde van de rede, maar het is méér dan dat: het is een persoonlijke relatie tussen Hem en jou. God heeft nooit van ons gevraagd om Hem volledig te begrijpen. Wat Hij wel verlangt, is dat we onze harten voor Hem openstellen. In Jeremia staat: ‘U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart’. God laat zich zeker wel vinden. Maar er is een voorwaarde: waar ligt je hart? Wil je je leven overgeven aan Jezus, Gods Zoon? De grootheid van God zal ik nooit begrijpen, maar ik geloof 100 procent in God: met hart én verstand.

Cor Hofman, Gemeente De Toevlucht, Wolvega