Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Met vezels verbonden...

Het is een megaproject. Heel Wolvega moet eraan ‘geloven’. Ook de dorpen eromheen doen mee. Ik heb het over de aanleg van glasvezel. Regelmatig gaan er nog weer nieuwe stoepen open om de verbindingen aan te leggen. Het is een vertrouwd beeld van pilonnen, greppels en veel arbeiders die het werk verrichten.

Glasvezel zorgt voor nog snellere verbindingen. Zelf ben ik al op het glasvezelnetwerk aangesloten. De ‘aansluiters’ deden mij geloven dat het ook goed was een aantal WIFI-versterkers aan te schaffen. U begrijpt: ik ben goedgelovig. Het viel mij natuurlijk op dat die kabels oranje zijn. Iedereen in Nederland ondergronds met elkaar verbonden middels oranje kabels. Over die kleur is nagedacht! Met deze oranje kabels kunnen we sneller met elkaar in verbinding treden dan ooit. Mails, apps, snaps: ze vliegen, nee ze suizen over de digitale snelweg. Voor dìe snelweg gelukkig geen snelheidslimieten.

De nieuwe ondergrondse verbindingen deden me ook denken aan de bovengrondse verbindingen. ‘Online’ zijn we steeds meer met elkaar verbonden, maar hoe is dat ‘offline’? Vullen we ons leven daar ook niet vaak vrij individualistisch in? Wij bepalen zèlf  hoe te leven, we bepalen zelf wat goed is voor ons (en vaak ook wat goed is voor de ander). We zijn ‘autonoom’ zoals dat heet. Bij een woord als ‘verbinding’ denken we allereerst aan wifi en 4G: ‘De verbinding is slecht hier…’

In onze samenleving is de verbinding af en toe slecht. De Belgische psychiater Dirk de Wachter stelt dat veel leegte, eenzaamheid, zelfs somberheid, zou kunnen verminderen als we elkaar wat vaker vragen: ‘hoe gaat het?’. Gelukkig zijn er ook velen die de verbinding wel zoeken en vinden. Vaak zie ik ook dat ‘verbinding’ iets is wat mensen toch ook aan de kerk waarderen. Als een plek waar in ieder geval gezocht wordt naar ‘bovengrondse’ verbinding (en met Boven natuurlijk). Het woord ‘religie’ betekent ook ‘verbinding’. Als mens staan we niet alleen. We zijn met al onze vezels met elkaar verbonden. Wij, breekbaar als glas (vezel), hebben elkaar vaak zo nodig. Wist u dat het woord ‘elkaar’ (steunen, bemoedigen, helpen) verrassend veel voorkomt in de Bijbel?

Klaas Jelle Faber, Protestantse Gemeente Wolvega