Veel belangstelling voor thema-avond Biodiversiteit

De Hoeve - De GroenLinks thema-avond, die dit keer in het teken stond van biodiversiteit, de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups en de lancering van project 11229 is heel goed bezocht.

GroenLinks Weststellingwerf maakt zich al langere tijd zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit. Wethouder Mariska Rikkers bedankte GroenLinks voor de uitnodiging en om de gelegenheid te hebben als gemeente te kunnen vertellen welke activiteiten plaatsvinden om de biodiversiteit in Weststellingwerf te versterken.

Ton Spijkerman en Piet Idserda van Stichting Boermarke hielden een presentatie over hun aanpak waarmee de eikenprocessierups met 80 procent is verminderd in het proefgebied in de gemeente Westerveld. Het initiatief van dit project is ontstaan bij de boeren die de noodzaak zagen voor ecologisch bermbeheer. Het succes van de aanpak is het stimuleren van natuurlijke vijanden onder andere met behulp van nestkasten, bloemenzaad en bloembollen.

Frans Kloosterman belichtte het belang van vogels en gaf een kleurrijk inkijkje in de waardevolle activiteiten van de Bond van Friese Vogelwachten. Vooral s ’nachts gaan poezen, die in het buitengebied wonen, op stap en roven zij de jonge kuikens van de weidevogels. Kloosterman benadrukte ook het belang waarom de waterstand omhoog dient te gaan. Het evenwicht in de natuur is verstoord. Daar waren alle sprekers het over eens.

Bert van Lubek presenteerde in vogelvlucht het beleid van de gemeente Weststellingwerf: ‘biodiversiteit daar gaan we voor’. Sinds 2004 bestaat het project ‘Dorpen in het groen’ en sinds 2012 is de gemeente actief om met concrete natuurvriendelijke maatregelen de eikenprocessierups te bestrijden. De gemeente heeft 17.000 eikenbomen in parken en langs wegen en daaruit zijn het afgelopen jaar 8489 nesten van de eikenprocessierups verwijderd. De verwachting is dat met verschillende natuurvriendelijke maatregelen de biodiversiteit versterkt wordt en de problemen met de eikenprocessierups zullen verminderen. Samenwerken met elkaar is daarbij van groot belangrijk.