Aanpak hennepteelt speerpunt in Weststellingwerf

Wolvega – Het college van de gemeente Weststellingwerf wil komen tot een aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het college ziet dit niet alleen als taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit het Beleidsplan Integrale Veiligheid 2020-2023.

Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van een burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken Het gaat dus om de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld: de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven.

Aanpak hennepteelt

Voor Weststellingwerf is uit onderzoek vooral het probleem van hennepteelt naar voren gekomen. ‘Wij starten met bewustwording bij inwoners, gemeentebestuur en de organisatie.’ De teelt en de handel van hennep zijn volgens de gemeente steeds vaker in handen van zware criminelen. ‘Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. Maar er zijn meer risico´s. Ook de kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot.’

Het college wil dat signalen van ondermijning en dus ook illegale wietteelt eerder herkend en gemeld worden via 0900-8844. ‘Wij verwachten in de komende jaren dat dit thema meer gemeentelijke inspanning zal kosten en/of financiële ondersteuning. Het college verwacht dat dit jaar en in 2021 nog geen extra geld nodig is. ‘Maar dat kan voor de jaren erna veranderen’.

Overlast en diefstallen

In het plan krijgen diefstal en inbraak ook veel prioriteit, vanwege de grote impact. Criminelen moeten beter gevolgd worden. Een ander speerpunt is het tegengaan van ernstige overlast door personen in de woonomgeving bij huiselijk geweld, (jeugd)criminaliteit en de aanpak van mensen die zelf niet om hulp vragen of hulp niet accepteren. 

Te hard rijden in 30 km zones

Uit een rondgang door de gemeente blijkt dat vooral dorpsverenigingen aandacht vragen voor verkeersveiligheid als een belangrijk aspect voor de kwaliteit van de leefomgeving. Specifiek worden parkeerproblemen en te snel rijden genoemd. Het is volgens het college objectief gezien lastig om een meetbaar doel te stellen.

‘Toch is het terecht dat vanuit de samenleving dit thema aandacht krijgt.’ Meldingen over te hard rijden gaan in meer dan 75% van de gevallen over 30 km zones en de snelheidsovertreders komen veelal uit een buurt of dorp. Het college wil die bestuurders meer bewust maken van hun verkeersgedrag. De politie wordt gevraagd preventieve acties te houden.