Paneel toont historie van Oldetrijne

Oldetrijne - In navolging van de plaatsing van een informatiepaneel op de oude monumentale begraafplaats in Sonnega heeft het bestuur van de Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne ook een dergelijk paneel geplaatst op de begraafplaats in Oldetrijne.

Het paneel beschrijft de historie van de kerk in Oldetrijne ‘door de eeuwen heen’ en kwam tot stand na overleg met de kerkvoogdij Oldetrijne/Oldelamer. De plaatsing past eveneens in het kader van de viering van het 700-jarig bestaan in 2020 van Oldetrijne en Sonnega.

Oorkonde

In een zogenoemde oorkonde van 9 september 1320 worden zeventien Stellingwerfse kerspelen genoemd, waaronder Oldentrinde (eerder Trinde genoemd). De parochie Ostrinde (nu Sonnega) is een afscheiding van de oorspronkelijke parochie Trinde. Deze afscheiding vond reeds ver voor 1320 plaats. Dus eigenlijk bestaan de beide dorpen al langer dan 700 jaar. Ook de school heeft iets te vieren, want die bestaat op de huidige locatie 185 jaar.

Vastlegging van historie

‘De ervaring heeft geleerd dat veel geinteresseerden en toeristen even stoppen om kennis te nemen van de informatie op de panelen. Het paneel is ook van belang voor de vastlegging van de historie’, zegt voorzitter Jan Boonstra van de stichting. De plaatsing is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het dorpenfonds.