Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

De andere wang

Op de dag dat ik dit schrijf is bekendgemaakt dat de net 16 jaar geworden Roan overleed aan zijn steekwonden die hem in Drachten werden toegebracht. En in dezelfde periode waren er meer vergelijkbare incidenten.

Waardoor worden die veroorzaakt? Is het slechts een kwestie van alcohol en drugs, zoals me dat op een verjaardagsfeestje werd verzekerd? Ik denk het niet. De lontjes zijn tegenwoordig kort en de grenzen, van wat nog kan, worden snel overschreden; ook door mensen van wie je het niet verwacht. Een goedbedoelde actie van boeren escaleerde in vernielingen van het provinciehuis in Groningen en later tot spandoeken met walgelijke leuzen. Zeker, die daders waren enkelingen, maar de meeste incidenten worden door enkelingen verricht.
Het lijkt meer een kwestie van een toenemend gevoel van onbehagen. We zien andere mensen opkomen voor hun ‘rechten’, dus kunnen wij niet achterblijven; anders zijn we watjes. En dat terwijl we in een van de beste landen ter wereld leven.
Momenteel lees ik een boek waarin gesteld wordt dat er basaal twee emoties zijn: angst en liefde. Veel frustratie komt voort uit een vorm van angst: angst om een loser gevonden te worden, om minder te hebben dan de buurman, om in een lagere sociale klasse te zitten, om er niet bij te horen, om te falen, angst om…..
Dergelijke angsten zorgen er voor dat we ongelukkig zijn met het leven dat we leiden waardoor we ons gaan afzetten tegen anderen. Maar daar worden noch die anderen noch wijzelf gelukkig van. En natuurlijk: er is in ons land sprake van ongelijk verdeelde welvaart en natuurlijk mag je voor jezelf opkomen. Maar om dan een rode waas voor de ogen te krijgen?

De emotie die kan helpen is liefde. Des te meer liefde we geven en uitstralen, des te gelukkiger worden we zelf en des te minder weerstand ontmoeten we. De andere wang toekeren nadat je op de ene geslagen bent, het klinkt als zelfkastijding, maar met die Bijbeltekst is bedoeld dat je de liefelijke kant plaatst tegenover de gewelddadige kant. Demonstreren kan ook zonder vernielingen en een geschil kan uitgepraat worden zonder wapen. Liefde is sterker dan de haat.

Jan Koops