Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

“Alles heeft zijn tijd …………”

(Naar aanleiding van Prediker 3 uit de Nieuwe Bijbel vertaling. Voor trouwe lezers van het boek Bijbel is Prediker een bekende schrijver. Een schrijver, die diep nadenkt over het leven; speciaal nadenkt over de waarnemingen, die hij doet.

Waarnemingen kunnen ook vertaald worden met ervaringen. Voor iedereen is het duidelijk dat levenservaringen mensen vormen en tekenen. Levenservaringen, die zwaar drukken , kunnen mensen laten krommen of pijnlijke gelaat gegeven. De denker Prediker zegt “Alles heeft zijn tijd …..”. Hij geeft verschillende voorbeelden. Voorbeelden, die tot nadenken stemmen.

“Alles heeft zijn tijd ……” kan zeggen, dat een mensenleven is verdeeld in periodes. Periodes zijn in dit geval niet de levensjaren van mensen. Periodes zijn tijdvakken, die beginnen en eindigen. Tijdvakken, die voorbereid en geëvalueerd worden. Het voorbereiden van een nieuwe tijdvak kan heel plezierig zijn. Ik denk aan de voorbereiding van de verbouwing van een huis. Er worden plannen gemaakt. Alles wordt berekend. Tenslotte de uitvoering. Een periode is dan vol met slopen, bouwen, schilderen, inrichten etc. Er komt een einde aan deze periode wanneer het werk klaar is.
Daarna volgt de evaluatie. Hoe ging het? Kosten volgens begroting? Resultaat positief? 
Wanneer alles besproken is, kan de periode worden afgesloten. Afstand nemen en loslaten, want er wachten weer nieuwe uitdagingen.

Ik leer van Prediker dat mensen in een bepaalde periode een aantal activiteiten kunnen ontplooien. Daarna moeten zij deze activiteiten loslaten. Activiteiten stapelen gaat de draagkracht te boven. Het gezegde “ik ben door mijn rug gegaan” geeft letterlijk en figuurlijk aan dat ik mij vertild heb. Een mensen kan zich vertillen aan te veel willen ………  te veel tegelijk ……. niks kunnen loslaten!
Ik merk dat velen zich in deze tijd niet meer kunnen losmaken van hun activiteiten. Als ik vraag: “Hoe is het?” dan is het antwoord: druk, volle agenda, dwingende smartphone.
Een burn out ligt op de loer. Niet omdat het werk zo zwaar is, maar omdat een mens geen zin meer heeft in altijd “bezet” zijn. Een mens wil ook wel eens een periode echt voor zichzelf!

Omdat ik teveel activiteiten kreeg, moest ik kiezen. Mijn keuze was stoppen met het schrijven van columns. Dit was dus mijn laatste column.

Drs. Ing. Gerard Venhuizen