Zeker tweehonderd bezwaren tegen gaswinning Tjeukemeer

ECHTEN - Ruim 220 tegenstanders van gaswinning bij het Tjeukemeer hebben een zienswijze ingediend tegen de plannen. De indieners vrezen onder meer voor schade aan huizen.

Gasbedrijf Vermilion wil bij het meer tot en met 2039 maximaal ruim 500 miljoen kubieke meter gas winnen. Het ministerie van Economische Zaken publiceerde onlangs een ontwerp-instemmingsbesluit daarvoor. De gasbel bestaat volgens het bedrijf uit twee delen die met een smalle doorgang met elkaar zijn verbonden.

Tot en met 2013 won het bedrijf uit het oostelijke gedeelte vanuit Oldelamer. Nu wil het bedrijf vanuit dezelfde plaats winnen uit het oostelijke gedeelte.

Volgens voorzitter Sjoerdtje de Visser van stichting Tegengas is de ondergrond in het gebied ‘sowieso veel te slap’ voor gaswinning. ,,Het is hier veenweidegebied.’’ Bovendien vrezen de tegenstanders onder meer bodemverontreiniging.

Inhoudelijk zijn alle zienswijzen hetzelfde. Het gaat om een door stichting Tegengas opgesteld en gedupliceerd exemplaar. Een zienswijze is het voorportaal voor een bezwaarprocedure.