Rechter: geen stikstof-gevaar bij gaswinning Noordwolde

Noordwolde - De gasboringen die Vermilion nabij Noordwolde uitvoert leveren geen natuurbedreigende stikstof-uitstoot op, oordeelt de rechter.

Volgens Milieudefensie lopen Natura 2000- gebieden zoals het Drents-Friese Wold gevaar door de gaswinning. Vermilion zou daarom een natuurvergunning nodig hebben. Omdat die vergunning er niet was, vroeg Milieudefensie hett ministerie van Landbouw en Natuur om tegen Vermilion op te treden. Dat verzoek werd eind september afgewezen, waarop Milieudefensie de rijksoverheid voor de rechter daagde.

Vermilion voert een zogeheten diepboring uit in het gasveld Weststellingwerf, ten noorden van Noordwolde. Na de stikstof-uitspraak van de Raad van State moest het bedrijf de boring op schorten.

Met hulp van het nieuwe rekenmodel dat het Rijk heeft aangeboden, concludeert Vermilion dat de stikstoofuitstoot rond de gaswinning op nul uitkomt. De Amsterdamse kortgedingrechter oordeelt daarom dat er geen natuurvergunning nodig is. Milieudefensie twijfelt aan de stikstofberekening, maar heeft die twijfel volgens de rechter niet goed onderbouwd.

De gemeenten West- en Ooststellingwerf zijn naar de Raad van State gestapt om de gaswinning bij Noordwolde tegen te houden.