Elsloo somt knelpunten, wensen en oplossingen op

Elsloo - De verkeerssituatie in de directe omgeving van de meester K.J.Dijkstraschool in Elsloo is dorpsbewoners al jaren een doorn in het oog. De verkeersveiligheid in het dorp stond op de agenda van de jaarlijkse ‘Bij Plaatselijk Belang op de koffie.’ Zo’n veertig inwoners van Elsloo en Tronde wisselden van gedachten over welke maatregelen nodig zijn.

De bezoekers van de avond werden aan de teken- en plaktafels gezet om de knelpunten, wensen en oplossingen te benoemen. Volgens de meeste inwoners moet de snelheid binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur worden gebracht. Zo’n 70% van de inwoners is voorstander van het verlagen van de snelheid, zo blijkt uit een ledenraadpleging die het bestuur onlangs uitvoerde. De weg vanaf de oude zuivelfabriek tot en met Tronde, waar verschillende limieten gelden, moet een 60 kilometerweg worden. Bijna tweederde van de ondervraagden is hier voor.

De verkeersplannen moeten ook leiden tot minder sluipverkeer. Zwaar vrachtverkeer, behalve bestemmingsverkeer, moet uit de dorpskern verdwijnen. Deze voertuigen moeten gebruik maken van de rondweg om het dorp. Driekwart van de ondervraagden gaf aan daar achter te staan. Een minderheid (44%) is voor verkeersremmende maatregelen binnen de bebouwde kom. Ook de busroute moet buiten de dorpskom om gaan. De bushalte’s kunnen een plek krijgen langs de Bûtenweg.

Zwaar verkeer

Directeur Jan Roelof Betten van loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking merkte op dat er niet altijd begrip is voor het zware verkeer en dat landbouwverkeer een gevoelig onderwerp is. ‘Het oordeel over het landbouwverkeer is snel klaar, terwijl de chauffeurs zich veelal aan de regels houden en er niks mis is met de machines die de weg opgaan.’ Betten gaf aan dat de soms kolossale landbouwvoertuigen zonder kwade bedoelingen de weg op gaan. ‘Kijk uit en geef elkaar de ruimte. Kijk waar je elkaar kunt passeren. Pas de snelheid aan’, gaf hij medeweggebruikers mee. De chauffeurs van de landbouwvoertuigen houden wel rekening met de breedte en de snelheid.’ Hij gaf ook een paar tips om de bermen in het buitengebied te ontzien.

‘Laat een tractor passeren waar het kan. Geef een tractor of ander landbouwvoertuig de ruimte, ook tractoren die van rechts komen hebben op gelijke wegen voorrang. We moeten het met elkaar doen. En als we dat goed willen doen, komt het aan op samenwerking.’

Knelpunten

Vier basisschoolleerlingen somden een aantal knelpunten op. De een vond de als een rotonde lijkende kruising Hoofdweg-Kloosterweg-Eikenhorst een irritant verkeersobstakel. Een andere vond het oversteken per fiets vanuit de Haerweg in Tronde levensgevaarlijk. De derde leerling wilde borden die aangeven dat een gevaarlijke kruising wordt genaderd bij de versmalde kruising Donkereweg-De Riete. De verhogingen op de kruizing worden als ‘uiterst irritant’ ervaren. De laatste leerling wilde met borden ‘kinderen-vaart verminderen’ automobilisten er op te attenderen dat ze niet zo hard moeten rijden.

Ook werd er gesproken over eenrichtingsverkeer in de dorpskern, mogelijke drempels en het optisch versmallen van de weg om het vrachtverkeer buiten het dorp te houden. Bij de school dient de zogenoemde schoolzone meer zichtbaar te worden, eventueel door een verhoogd plateau. De geleiding van fietsers en voetgangers op de driesprong Hoofdweg-Bûtenweg (bij Hulzinga) kan overzichtelijker. Dat is een gevaarlijk punt voor voetgangers en fietsers om in te voegen en te over te steken.

Plaatselijk Belang zet de aanbevelingen van de dorpsbewoners op een rij. Daarna gaat PB met een verkeerssituatieplan richting de gemeente.