Gemeente Weststellingwerf onderzoekt wateroverlast

De gemeente Weststellingwerf gaat onderzoeken waar en hoe burgers wateroverlast ervaren. Inwoners kunnen via de gemeentelijke website een enquête invullen.

De gemeente wil beter inzicht krijgen in waar problemen met wateroverlast zich voor doen. Door de klimaatverandering worden regenbuien heftiger. De riolering kan de grote hoeveelheden neerslag niet in één keer verwerken.

Inwoners kunnen aangeven waar de problemen zitten, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de overlast. Dat kan gaan om het opvangen van regenwater of het goed omgaan met het riool.

Daarvoor houdt de gemeente een enquête. De uitkomsten worden gebruikt om een gemeentelijk rioleringsplan uit te werken. Alle inwoners de enquête invullen.

Water schoon naar de Lende

Weststellingwerf heeft in de afgelopen jaren meer riolen aangelegd die het regenwater apart afvoeren. In Wolvega-Zuid is een waterberging aangelegd die een groot deel van het regenwater uit Wolvega kan opvangen. Het water wordt komt gezuiverd in de Lende.

Maar deze maatregelen zijn nog niet voldoende, stelt de gemeente, die ook inwoners wil stimuleren en inspireren om anders met regenwater om te gaan. Mensen kunnen hun tuin anders inrichten - met meer groen en minder stenen. Al kan daarin ook binnen de openbare ruimte nog een andere balans worden aangebracht.

Regenwater opvangen en opslaan

Ook kunnen mensen regenwater opvangen en gebruiken om de planten water te geven of de auto te wassen.

De enquête-uitkomsten moeten inzicht geven in welke maatregelen de gemeente en in wat de inwoners kunnen doen om meer bewust met (regen)water om te gaan.