Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

O, zo donker ...

Herkent u deze woorden ? Ze komen uit een versje dat ik als kind zong: In de kelder is het donker, o, zo donker is het daar. Ze schoten me te binnen, toen ik nadacht over deze column.

Ze zijn karakteristiek voor deze tijd van het jaar. De dagen worden donkerder, kouder en korter.

Bovendien geven deze woorden ook goed weer hoe het er voor staat in onze wereld…!

Een koude, donkere wereld. De beelden van wat er het afgelopen jaar is gebeurd, staan ons nog voor ogen: vluchtelingen, oorlogen, geweld overal ter wereld maar ook dicht bij huis, overstromingen, orkanen, aardbevingen. Zoveel mensen slachtoffer, hun bestaan gebroken. Levens vernietigd of voor altijd beschadigd.

Het is niet zo moeilijk om het donker, waar wij mee te maken hebben, te beschrijven. En dan hebben we het nog niet gehad over wat heel dichtbij een sluier legt over onze levens: ziekte, verdriet, angst, zorgen, moedeloosheid, dood… 

Toch zullen we moeten leren leven met dat donker. Makkelijk is dat niet, maar het moet, omdat het donker, in wat voor vorm ook, verweven is met onze wereld en ons leven.

Echter, “leren leven met” betekent niet  “berusten in”. Want het donker is niet vanzelfsprekend. Het moet bevochten worden. Dat kan alleen met licht.

De enige manier waarop we dat werkelijk kunnen, is in de hoop en de verwachting dat het lichter wordt. Dat is geen hoop die nergens op gegrond is. Het is een belofte, ons gegeven.

Het donker is vooral een verhaal van mensen; het licht is een belofte van God.                                  

God belooft dat alles anders zal worden. Hij heeft Licht gebracht in onze wereld: Jezus Christus. Dat maakt alles anders. Ook het donker en de schaduwen.

Dat Licht verdwijnt niet, ook lijkt het soms van wel….

Het is een vuur dat nooit meer dooft. Het schijnt vandaag overal waar mensen leven uit dat Licht.

Een donkere wereld en donkere dagen; ze hoeven niet zo donker te blijven. Het is aan ons om licht te zijn in dat donker, een weerglans van Gods licht….

Ds. G. Martens, Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop