Dorpsbelang Steggerda koopt schoolpand voor € 270.000

Steggerda - Dorpsbelang Steggerda heeft een nieuwe stichting opgericht, de stichting Onderdak Steggerda, om het schoolpand MFC Multisteck in eigendom te verkrijgen. Het doel van Dorpsbelang Steggerda is daarbij het behouden en uitbreiden van de maatschappelijke voorzieningen in het dorp.

De basisschool de Triangel is per 1 augustus opgeheven. Naast de verhuur van de ruimtes in het pand wil Dorpsbelang de ontmoetingsplaats voor inwoners van Steggerda realiseren. Uitgangspunt is dat de huidige huurders worden behouden. Als aanvulling heeft Dorpsbelang Steggerda een organisatie voor dagbesteding bereid gevonden om het leegstaande deel van het pand te huren.

Dorpshuis of multifunctioneel centrum?

Het college spreekt over een multifunctioneel centrum voor Steggerda, terwijl Dorpsbelang het wat verwarrend nu ineens een dorpshuis noemt. Dat laatste kan volgens het college concurrerend zijn met andere voorzieningen in het dorp en dat is niet de bedoeling. Dorpsbelang geeft volgens het college aan dat dit niet de intentie is, maar als het gebouw de functie van dorpshuis krijgt, kan er onder de huidige voorwaarden ook geen beroep worden gedaan op de subsidie Harten 10.

Vijf maanden geleden had Dorpsbelang Steggerda haar plannen aan het college gepresenteerd. ‘Deze plannen zijn positief door ons ontvangen. Het pand dient geen gemeentelijk beleidsdoel meer en komt daarom voor verkoop in aanmerking. Vervolgens hebben wij het pand MFC Multisteck met omliggend schoolplein in deels verhuurde staat te koop aangeboden aan Dorpsbelang Steggerda.’ Het aanbod betreft het pand met schoolplein tegen de getaxeerde marktwaarde van € 270.000,- kosten koper, met de ontbindende voorwaarde dat gemeenteraad Weststellingwerf instemt met de verkoop.

Binnenkort in raadscommissie

Eigenlijk hoeft de raad daar niets van te vinden, omdat het college formeel bevoegd is tot het verkopen van onroerend goed. Maar het college vindt het in dit geval wel wenselijk dat de raad er mee instemt. Een niet-openbare verkoop is volgens het college toelaatbaar gezien de maatschappelijke doelstellingen van Dorpsbelang Steggerda en het hanteren van een marktconforme verkoopprijs. De verkoop wordt op 18 november in de raadscommissie besproken.