Lokaal sportakkoord legt basis voor meer bewegen in Weststellingwerf

Wolvega – Het gemeentebestuur van Weststellingwerf heeft met sportaanbieders in de gemeente een ‘lokaal akkoord sport en bewegen’ afgesloten. Donderdagavond werd het door bestuurders ondertekend tijdens een bijeenkomst in de kantine van Fc Wolvega.

De gezamenlijke inzet is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. Weststellingwerf is de eerste Friese gemeente waar het akkoord is getekend. En daar was wethouder Jack Jongebloed duidelijk trots op.

Sportminister Bruno Bruins had in de zomer van 2018 al samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Zo zijn er zorgen over de motorische vaardigheid van kinderen, over de lage sportdeelname onder specifieke doelgroepen, de omgangsvormen op en langs het veld en over de verenigingsinfrastructuur die onder druk staat. De overheid wil een passend antwoord geven op trends als eenzaamheid, obesitas en inactiviteit.

Sportformateur

Om alle ambities te realiseren was het volgens de minister belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven via een eigen akkoord. Er kwam € 15.000  per gemeente beschikbaar om een procesbegeleider in te huren. In juni tekenden de gemeente samen met onderwijsorganisatie Comprix en de sportverenigingen SCO uit Oldeholtpade en Fc Wolvega al een intentieverklaring om een sportformateur - André Kasel - aan te stellen.

Sport slaat bruggen

Sport verenigt mensen, zoals geen ander instrument dat volgens de regering kan. ‘Jong en oud, arm en rijk, mensen met en zonder beperking, laag- en hoogopgeleid treffen elkaar in de sport. Als vrijwilliger, als actief sporter of als fan. Sport slaat bruggen tussen mensen, tussen sectoren en tussen landen en culturen.’ En dus worden er nu miljoenen euro’s ingezet om deze sportinfrastructuur en cultuur, waarin iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen, te behouden en te versterken.

En dat bewegen moet volgens de wethouder van jongs af aan, dus daarom is ook het onderwijs bij het akkoord betrokken. Krachtige sportclubs zijn nodig, om, het aanbod op peil te houden. Daarnaast vinden steeds meer mensen hun weg naar commerciële sportaanbieders of sporten voor zichzelf. In ieder geval moet het bestaande aanbod beter bekend worden gemaakt. Gedacht wordt aan een campagne.

Activiteiten starten

De komende twee jaar is er jaarlijks een ondersteunend budget van € 20.000 euro voor Weststellingwerf beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. De verenigingen en organisaties die nu het akkoord hebben ondertekend zijn het eens met de doelstelling en willen zich dus ook voor een gezonde levensstijl van de inwoners inzetten.

Waar de gemeente Weststellingwerf nog niet zo lang geleden flink bezuinigde op sport is er nu wat meer mogelijk, al gaat de geldkraan ook weer niet fors open, zo zei wethouder Jack Jongebloed. ‘We hebben sport en bewegen hoog in het vaandel staan. Het gaat er nu om, om zaken in gang te zetten en om projecten en activiteiten te starten.’