Gebouw ’t Elzenstekkien gaat tegen de vlakte

Elsloo - Het bijna 38 jaar oude semipermanente gebouw ’t Elzenstekkien achter café ’t Anker in Elsloo viel zaterdag ten prooi aan de sloophamer. De sloop maakt deel uit van een omvangrijk renovatie- en parkeerplan achter ‘t Anker en bij het sportveld. Maandag begon loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking met de werkzaamheden.

’t Elzenstekkien vormde een blokkade in de lang gewenste plannen voor meer parkeerruimte voor bezoekers van ‘t Anker, sportveld “Elzenhagen”, gymnastieklokaal “te Klein” en de meester K.J.Dijkstraschool. Het gebouw maakt plaats voor een kleine zestig parkeervakken. Daarmee moeten de parkeerproblemen grotendeels verdwijnen. Ook de opwaardering van de toegangsweg naar het sportveld en het parkeerterrein vlak achter ’t Anker en aanpassingen aan de riolering en waterafvoer maken onderdeel uit van de werkzaamheden.

Dorpsdrukkerij en archief

In ‘t Elzenstekkien waren tot voor kort dorpsdrukkerij ’t Else Blattien en het Historisch Archief Elsloo-Tronde gevestigd. De dorpskrant wordt sinds april elders gedrukt en voor het “Elser Archief” heeft de Stichting Verenigings Accommodatie Elsloo een ruimte op het oog naast het Elser Praothuus.

Plannen zijn niet nieuw

De plannen voor een opwaardering van de parkeervlakken en toegangsweg zijn niet nieuw. In 2009 werd een Werkgroep Multifunctionele Accommodatie Elsloo in het leven geroepen. De werkgroep kreeg de opdracht plannen te maken om een multifunctioneel gebouw te bouwen, dat aansloot bij het gymnastieklokaal. De beoogde parkeerplaats met een kleine zestig parkeerplaasten werd daarin al meegenomen. In het multifunctionele gebouw zouden de kleedkamers voor de sportverenigingen, de peuterspeelzaal en multifunctionele ruimtes en vergaderruimte voor tal van verenigingen komen. Het plan bleek qua exploitatie niet haalbaar.

Tennisbaan

Er kwam een semipermanent gebouw ’t Else Praothuus (een multifunctionele ontvangst- en vergaderruimte) voor in de plaats. De kleedaccommodatie op sportpark Elzenhagen werd opgeknapt. Naderhand werd op de plek van het beoogde MFA gebouw een tennisbaan uit de grond gestampt.