Tehuis aan Koninginnepage in Wolvega sluit volgend jaar

Wolvega - De JP van den Bent stichting sluit in juli 2020 de deuren van het gezinsvervangende tehuis in de Lindewijk in Wolvega. Familieleden van bewoners zijn daarvan tijdens een bijeenkomst op de hoogte gebracht. Drie appartementen staan al sinds 2017 leeg en dat heeft tot gevolg dat de stichting eigenlijk al bijna sinds de start in Wolvega verlies lijdt.

Het is de stichting niet gelukt een oplossing voor de lege appartementen te vinden. Meerdere verkennende gesprekken hebben het afgelopen jaar niets opgeleverd.

De stichting zet zich in om mensen met een zorgbehoefte te ondersteunen. De stichting werkt vraaggericht. In het gebouw konden in totaal twaalf jongeren en jongvolwassenen in een eigen appartement terecht. Overdag gaan ze naar hun dagbesteding en naar school.

De stichting meldt in een brief dat er langjarig sprake is van een hoog verzuim en veel verloop onder medewerkers. ‘Door deze factoren kunnen we de kwaliteit van de ondersteuning op korte termijn niet waarborgen voor cliënten op deze locatie’, staat in de brief geschreven. In ieder geval was er genoeg reden voor een aantal ouders om hun kind er weg te halen. Ze vonden de zorg helemaal niet op maat.

De komende maanden bekijkt de stichting wat wenselijk is voor zowel cliënten als medewerkers. Ze gaan samen met ouders op zoek naar een nieuwe plek voor de jongeren.