OSW verwelkomt duizendste lid

Wolvega – Tijdens het Lindefestival heeft de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega (OSW) veel nieuwe leden kunnen inschrijven. Hiermee is het ledental boven de 1000 uitgekomen. Het 1000e lid is Margreet Schaap uit Oldeholtpade.

Schaap is tijdens een samenzijn woensdagmiddag in Van der Valk Hotel Wolvega welkom geheten door Gerrit van Drogen, bestuurslid met als portefeuille PR & Ledenwerving. Verteld werd hoe OSW tot stand is gekomen en in ruim vier jaar uitgroeide tot de huidige vereniging.

Niet alleen was het bestuur aanwezig, maar ook de bemensing van de stand op die dag. Margreet Schaap ontving een oorkonde en een bos bloemen.