Gemeente vindt voorwaarden kleine windmolens te streng

Wolvega - De provincie Fryslân gaat het plaatsen van kleine windmolens mogelijk maken. Het gaat dan om windmolens tot een as-hoogte van 15 meter. Hieraan gaan ze wel een aantal voorwaarden verbinden.

Voor de gemeente Weststellingwerf zijn deze voorwaarden te streng. De gemeente wil meer ruimte om het plaatsen van kleine windmolens mogelijk te maken. De gemeente vraagt aan de provincie Fryslân om op hoofdlijnen te bepalen wat wel en niet mag. De gemeente kan dan vervolgens voor haar eigen grondgebied zelf concreter invullen waar deze kleine windmolens zouden kunnen komen. In Groningen gaat het plaatsen van dergelijke windmolens soepeler.