Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Guilty pleasure

Een Engelse titel? Ja, ik kon er geen goede Nederlandse vertaling voor bedenken. Wat is een ‘guilty pleasure’?

Een guilty pleasure is iets waar jij van geniet maar waarvan je weet dat datgene niet bij iedereen op waardering kan rekenen of zelfs als vreemd wordt gezien. Lang niet iedereen is op de hoogte van jouw guilty pleasures. Van die muziek die je niet mooi màg vinden maar waar jij van geniet. Van die serie die echt niet kàn, maar waar jij van smult.

Ik heb ook guilty pleasures. Zo houd ik enorm van Engels kostuumdrama. Veel mannen vinden dat een beetje raar. Ik word echter erg gelukkig van series al ‘Victoria’ en ‘The Crown’. Zo ben ik ook een dag nadat ‘ie uitkwam al naar de film Downton Abbey geweest, smullend van de aristocratische Crawley-family uit de jaren ’20 van de vorige eeuw.

Ik denk dat het mooi zou mooi zijn als we dat ‘guilty’ af en toe wat meer van onze ‘pleasures’ af zouden halen. Op zijn Nederlands: dat we gewoon opener zouden zijn over waar wij plezier aan beleven. Opener ook naar elkaar. Er is zoveel om blij van te worden. We hoeven elkaar daarin niet  de maat te nemen. De één wordt blij van een moeilijk literair werk en een ander wordt blij van Geer en Goor.

Soms lijkt het erop dat het geloof ook de status heeft van een ‘guilty pleasure’. Jij beleeft er veel plezier en vreugde aan, terwijl anderen het maar ongewoon vinden. Veel gelovigen houden het geloof dan ook maar voor zichzelf. Waar het vroeger vreemd was als mensen nìet geloofden, lijkt dat nu omgekeerd.

‘Pleasure’, plezier, is trouwens een woord dat velen niet met geloof associëren. Toch durf ik wel te zeggen dat het geloof heel veel mensen plezier geeft, blij maakt, steun geeft. Het leven zelf is niet altijd plezierig. Mensen lopen aan tegen kwetsbaarheid, verdriet, schaamte en ook guilt, schuld. Als je dan ontdekt dat er een God is die er voor je wil zijn, troost en vergeeft. Dat maakt mensen blij en voor die blijdschap, dat plezier, voel ik mij nooit schuldig!

ds. Klaas Jelle Faber, Protestantse Gemeente Wolvega