VKD wil graag professionele ondersteuning

De Vereniging van Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKDW) hield woensdagavond 11 september 2019 in het dorpshuis in Oosterstreek haar algemene ledenvergadering. Naast vertegenwoordigers van Plaatselijke Belangen (de leden) was er ook belangstelling van diverse gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van LTO Noord en Harten 10 (dosphuizen).

Namens de gemeente Weststellingwerf waren wethouder Jack Jongebloed en dorpencoördinator Klaas Hallema van de partij.

Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over de missie van de VKDW: “Door vergroting van zichtbaarheid binnen Weststellingwerf, wil de VKD haar leden en belanghebbenden inspireren en activeren tot fijne leefbare dorpen. Waarbij we trots zijn op onze leefomgeving”, aldus VKD.

Daartoe wordt ook samenwerking gezocht met andere organisaties binnen de gemeente, zoals Stichting Harten 10, LTO Noord, Burgerplatform Sociaal Domein Weststellingwerf en andere maatschappelijke organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente.

Onlangs hebben bestuurders van de VKD de masterclass Co-Creatie gevolgd op de Universiteit van Amsterdam met als doel de verbinding van VKD en Doarpswurk met de dorpen te versterken.

De VKD neemt deel aan het Europese programma READIT: Rural European Association Development Innovation Team. Dit is een ambitieus en innovatief educatieproject dat de nadruk legt op de ontwikkeling van plattelandsgebieden in Europa.

De vele activiteiten en de op het programma staande projecten, zoals bijvoorbeeld energietransitie, noodzaken eigenlijk professionele ondersteuning. De gemeente zegt toe - waar mogelijk - deze ondersteuning te willen bieden, voor zowel VKD als Plaatselijke Belangen. Daarnaast roept het bestuur de aanwezige vertegenwoordigers van Plaatselijke Belangen op, om zich aan te melden als bestuurslid of lid van de klankbordgroep. Met name de dames werden verzocht zich op te geven, om zodoende tot een meer evenwichtige samenstelling van bestuur te komen.

Na de pauze gaf Katja Moesker, namens het Dorpsbelang Boijl een zeer boeiende presentatie van de in hun dorp begin 2019 georganiseerde hackaton. Dit is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd (een hele zaterdag in dit geval) oplossingen voor een aangereikte casus te bedenken. Inzet was “Jongeren in het dorp houden”. Met veel belangstelling werd de presentatie gevolgd. De vertegenwoordigers van de organisatie, Aukje Jager. Katja Moesker, Pim Pera en Alletta de Weert werden geprezen met het welslagen van hun programma en veel succes gewenst met de uitvoering van de ontwikkelde projecten.