FC Wolvega wil opknapbeurt van sportpark Molenwiek

Wolvega - Om de capaciteits- en kwaliteitsproblemen op sportpark Molenwiek op te lossen, zijn volgens FC Wolvega diverse maatregelen noodzakelijk. Eén daarvan is de aanleg van een kunstgrasveld.

FC Wolvega ervaart een tekort aan goede trainingscapaciteit op het sportcomplex aan de Kruistraat. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan veldruimte en door de slechte kwaliteit van de velden. Dit staat in een masterplan, waarin FC Wolvega uit de doeken doet hoe het de toekomst van het sportpark ziet.

Tekort aan capaciteit

Uitgangspunt is dat de accommodatie al een flink aantal jaren te klein is voor het aantal leden van FC Wolvega. Een berekening op basis van het aantal teams toont aan dat er een tekort is aan capaciteit op de velden. Het tekort bedraagt circa 100 wedstrijduren en 500 trainingsuren per jaar. Bovendien is de staat van met name het WeTraveld (Wedstrijd Trainingsveld) en het trainingsveld zodanig slecht dat regelmatig trainingen en/of wedstrijden moeten worden afgelast.

Bovenmatig belasten

Om alle leden toch te laten trainen is de club genoodzaakt het WeTra-veld bovenmatig te belasten, wat de kwaliteit van het veld niet ten goede komt. Het WeTra-veld wordt nu voor circa 600 trainingsuren op jaarbasis gebruikt i.p.v. de geadviseerde 100 trainingsuren. Het WeTraveld en het trainingsveld moeten worden gerenoveerd, zodat ze optimaal benut kunnen worden. Met het vervangen van de oefenhoek door een kunstgrasveld krijgt FC Wolvega de beschikking over twee volwaardige trainingsvelden.

LED-verlichting

Om wedstrijden te mogen spelen is een kleine aanpassing vereist in de lichtkwaliteit van het hoofdveld. Het spelen van wedstrijden op doordeweekse avonden is een niet meer te keren trend in voetballand. De KNVB adviseert om naast de realisatie van het kunstgras het hoofdveld te voorzien in een lichtinstallatie, zodat geen trainingen hoeven te worden afgelast bij het inplannen van avondwedstrijden. FC Wolvega wil LED-verlichting bij het hoofdveld.

Entree aangepast

Ook is er budget gereserveerd om dugouts te vervangen en extra ballenvangers te plaatsen. Om het park aantrekkelijker te maken worden vooral de entree, het terras en de fietsenstalling aangepast. De entree wordt opener en krijgt meer zicht op de activiteiten op de velden. Daartoe worden hekwerken en beplanting verwijderd en wordt de fietsenstalling verplaatst. Door toepassing van een andere bestrating wordt de entree een geheel met het terras voor het (vernieuwde) clubgebouw.

‘Open club’

Tevens kan er bijvoorbeeld een pannakooi worden geplaatst, waar de buurt gebruik van kan maken. Ook een beter gebruik en het veiliger maken van de parkeerplaats draagt bij aan een uitnodigend sportpark. FC Wolvega streeft ernaar een ‘open club’ te zijn en ook andere verenigingen gebruik te laten maken van het sportpark.

Bijdrage van gemeente

De kosten voor de realisering van het totale masterplan bedragen bijna 800.000 euro. De financiering kan worden gerealiseerd door zelfwerkzaamheid, inbreng van eigen middelen, sponsoren, subsidies en een bijdrage van de gemeente. FC Wolvega vraagt de gemeente bijna 400.000 euro voor de aanleg van het kunstgrasveld. B & W hebben hier positief op gereageerd. Meer middelen genereren via contributieverhoging is voor de vereniging geen reële optie. FC Wolvega hanteert een van de hoogste contributies van Friesland en kent veruit de hoogste contributie van Weststellingwerf. Feit is volgens de club dat de contributie vooralsnog niet in lijn is met de geboden kwaliteit. Nu al kiest een deel van de jeugd ervoor zich aan te melden bij omliggende verenigingen.

Clubgebouw

De renovatie van het clubgebouw wordt naar verwachting deze maand volledig afgerond. De bijvelden B en C zijn onlangs mede met subsidie vanuit de gemeente gerenoveerd. Het hoofdveld en het Wetra-veld staan voor dit jaar gepland en in 2020 de oefenhoek. Het Wetraveld dient volgens FC Wolvega ondanks een eventuele kunstgrasaanleg toch gerenoveerd te worden.

De gemeenteraad bespreekt maandag 16 september haar bijdrage aan het kunstgrasveld.