Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Een goed verhaal…

Met dit thema gaan we aan de slag in het nieuwe seizoen…een goed verhaal.

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal. Al van jongs af aan hebben bijbelverhalen mij geïnspireerd. Het verhaal van Simson en van David en Goliath. Ik leerde door die mooie verhalen een prachtige boodschap kennen die mijn leven zouden bepalen.

Een goed verhaal laat namelijk nooit koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen. We doen dat op verschillende plekken binnen de kerk maar ook zeker daarbuiten. En komend seizoen in een nieuwe vorm van vieren.

CrossOver is een manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. De pijlers voor CrossOver is samen creatief ontdekken, samen vieren en samen eten.

In november is de primeur, we gaan dan ‘scheppen’, een beetje zoals God de wereld, de mensen en de dieren schiep in zes dagen. Er kan worden geknutseld …er is een mooie sterrenhemel…en je kunt zaadjes zaaien. Ook is er een mooi filmpje, wordt er een goed verhaal vertelt en wordt er muziek gemaakt. In iedere bijeenkomst leer je iets over Gods verhaal en hoe dat past in jouw leven.

“Je achtergrond maakt niet uit, je bent welkom zoals je bent”

Met CrossOver willen we juist ook gezinnen bereiken die niet (vaak) naar de ‘gewone’ kerkdiensten komen. Als kerk mogen we het goede verhaal vertellen over God, we mogen laten zien dat God echt wel van deze tijd is. Iedereen is welkom, het maakt niet uit of je nu bekend of onbekend met de bijbel bent. CrossOver is voor alle leeftijden, voor kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s én natuurlijk voor iedereen die graag zomaar eens binnen wil lopen. We beginnen met koffie, thee en limonade…wees welkom!!

CrossOver is de naam die we in Wolvega gebruiken voor Kliederkerk. Kliederkerk is een succesvol landelijk concept van de Protestantse Kerk Nederland en is overgewaaid uit Engeland (Messy Church). 

Heleen Hornstra, Protestantse Gemeente Wolvega