Drie sportorganisaties ontvangen subsidie voor groot onderhoud

De gemeente verstrekt subsidies voor groot onderhoud van sportorganisaties. Door drie sportorganisaties zijn verzoeken ingediend, dat zijn Sportcentrum Boijl, FC Wolvega en Stichting Clubgebouw Steggerda.

De aanvragen zijn beoordeeld volgens de Algemene Subsidieverordening Weststellingwerf. Sportcentrum Boijl ontvangt 1500 euro, FC Wolvega 4556 euro en Stichting Clubgebouw Steggerda 5384 euro.

In de begroting 2019 is een bedrag van 74.202 euro geraamd voor subsidie groot onderhoud sport, hetgeen betekent dat de raming veel te hoog is geweest.