Boeren Drents-Friese Wold gebruiken twee keer zoveel waterputten als toegestaan

Boeren in en rond het Drents-Friese Wold gebruiken veel meer waterputten dan is toegestaan: 55 in plaats van de 30 die officieel geregistreerd staan. Dit blijkt uit controles van Wetterskip Fryslân, afgelopen donderdag en vrijdag, vanwege de droogte.

Het waterschap onderzocht of de hoeveelheid water die boeren uit de grond halen om hun droge land te besproeien, overeenkomt met de gegevens die Wetterskip Fryslân zelf heeft. Aanleiding waren geluiden over beregening op plekken waar het waterschap geen weet van had.

De organisatie bezocht in de Friese kant van het Wold 16 boerenbedrijven. Daarnaast ging er een drone de lucht in. De boeren werkten volgens het waterschap netjes mee.

Niet alle boeren zaten fout

Hoeveel van de 16 boeren in overtreding waren en hoe omvangrijk de overschrijdingen waren, wil Wetterskip Fryslân niet zeggen. Niet alle boeren zaten fout, aldus het waterschap.

Er zijn geen boetes uitgedeeld. Boeren die in overtreding waren, gaven zelf aan welke waterputten zij nog meer gebruiken en beloofden hier alsnog melding van te doen.

Wetterskip Fryslân roept agrariërs in andere delen van de provincie op om dit ook te doen. De organisatie vermoedt dat elders in Friesland veel meer boeren de regels overtreden, in ieder geval in droge tijden.