Vermilion wil boringen Noordwolde zo snel mogelijk hervatten

Noordwolde - ​Gasproducent Vermilion wil de boorlocatie bij Noordwolde zo snel mogelijk in gebruik nemen. Dat zegt het bedrijf in een reactie op het handhavingsverzoek van het ministerie van Landbouw.

 

Dat handhavingsverzoek is een direct gevolg van het verwerpen van het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) door de Raad van State eind mei. Milieudefensie Westerveld, die de gasproducent kritisch volgt en streeft naar zoveel mogelijk transparantie over de gasboringen van Vermilion, ontdekte dat het bedrijf geen natuurvergunning heeft aangevraagd.

Bovendien kon het bedrijf niet voldoende aannemelijk maken dat bij de nieuwe boring geen stikstof zou vrijkomen. Het ministerie gaf de milieubelangenorganisatie gelijk. Met de proefboring mag het bedrijf voorlopig niet beginnen.

Onderzoek

Vermilion zegt, een dag na de bekendmaking van het stilleggen van de activiteiten, in een geschreven statement de boringen zo snel mogelijk te willen hervatten. Het bedrijf onderzoekt met de betrokken autoriteiten op welke manier dat kan.

Volgens de Canadese gasproducent is de stikstofuitstoot, en daarmee ook een  eventueel nadelig effect op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, verwaarloosbaar klein. Daarnaast stelt het bedrijf te beschikken over de benodigde vergunningen, maar daarmee is het ministerie het dus niet eens.