Vermilion bereidt gasboring Noordwolde voor

Noordwolde - Het bedrijf Vermilion Energy is gestart met de voorbereiding voor de boring op de bestaande locatie aan de Schapendrift in Noordwolde.

Hier zijn twee boorputten, waarvan er een in werking is. Vermilion wil via de boorput die niet in werking is, begin augustus een nieuwe boring doen door een gesteentelaag en zo de gaswinning in het gasveld Weststellingwerf na veertien jaar hervatten. Daarnaast wil Vermilion via deze put het nieuwe gasveld Weststellingwerf-West aanboren. Het winningsplan loopt tot 2038.

De gemeente Weststellingwerf gaf eerder een negatieve zienswijze uit op het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie voor dat winningsplan. De gemeente wijst op een eerdere kleine aardbeving in 2009 en de nu het winningsplan beschreven verwachte kans op bodemtrilling. Verder is het ontbreken van een proefboring ook een reden om tegen de winning te zijn.

De afgelopen maand kwam de gaswinning uit kleine gasveldjes volop in het nieuws omdat dit versneld zou gebeuren. Volgens Vermilion is daar geen sprake van. 'De vergunningen of winningsplannen voor nieuwe gasputten worden zorgvuldig bekeken door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook door TNO en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Gedurende de winning van aardgas uit een veld komt steeds meer informatie beschikbaar over dat specifieke gasveld.' 

Soms kan dit voor Vermilion aanleiding geven tot een aanpassing van het winningsplan. 'Daarbij worden alle risico’s opnieuw bekeken. Dat is een normale gang van zaken. Vermilion is voortdurend bezig om het gas veilig, doelmatig en efficiënt te winnen. Het wordt daarop ook gecontroleerd en aangesproken door de overheid en door Staatstoezicht op de Mijnen.'

Dat het winnen van gas uit kleinje veldjes niet meer nodig is wordt in een verklaring op de eigen website ook tegengesproken. 'Gas voorziet op dit moment in 40 procent van onze energiebehoefte en is de komende decennia belangrijk voor de Nederlandse energiezekerheid en betaalbaarheid. Hoewel in Nederland wordt gewerkt aan de afbouw van de gasvraag, hebben de meeste huishoudens en bedrijven aardgas nog hard nodig. Aardgas uit eigen land, waar dit veilig en verantwoord kan, is beter voor het milieu dan het importeren van gas.'