Historische veldoven krijgt vorm

Zorgvlied - Bij camping De Hertenweide in Zorgvlied worden woensdag 7 augustus op traditionele wijze stenen gebakken. Om de stenen te kunnen bakken wordt de komende dagen een oude veldoven opgebouwd.

Op de ontmoetingsplek is onlangs een proefstook met een kleine oven succesvol afgewerkt. Het platform voor de grote veldoven ligt al klaar. De oven wordt donderdag 1 en vrijdag 2 augustus gebouwd. Zondag 4 augustus wordt de oven dichtgesmeerd. Woensdag 7 augustus is de grote stook voor het bakken van stenen.

Jubileum

Ter ere van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid pakte de Stichting Historische Steenbakkerij Zorgvlied het plan van een veldoven op. Ruim honderd jaar geleden werden in de veldoven aan de Huenderweg tussen Doldersum en Wateren voor het laatst stenen gebakken.

Turf en leem

Een veldoven werd vroeger opgebouwd voor de éénmalige stook van bakstenen nabij de plaats waar een huis of boerderij. De oven bestond uit niets meer dan te bakken stenen, waartussen brandgangen waren voor de turf, die als brandstof diende. De buitenkant werd dichtgesmeerd met leem en onderin en bovenin waren gaten om turf bij te vullen en om het vuur te regelen.

Boerenstook

Een stook voor het bakken van voldoende stenen duurde in totaal ongeveer zes weken: drie voor het opbouwen en branden en daarna drie weken voor het afkoelen. De stook werd ook wel een ‘boerenstook’ genoemd. Boeren regelden zelf wanneer een vedloven moest worden gebouwd. Soms met reizende, ingehuurde krachten die verstand hadden van deze manier van steen bakken en soms samen met plaatselijke arbeiders.

Voorlichting over veldoven

Omwonenden, toeristen en andere belangstellenden kwamen deze week al een kijkje nemen in Zorgvlied. Daar kregen ze ook voorlichting over de veldoven. Bij het project zijn 40 vrijwilligers betrokken. Vier basisscholen uit de omgeving werken mee aan het project. Zij werden via een cultuurhistorische educatie aan het project verbonden. Kinderen zorgden voor het mengen en kneden van de leem en het maken van de zogeheten ‘vormelingen’. Ook bij het branden van de oven na de zomervakantie zijn zij betrokken.

Fair

Woensdag 7 augustus is er het een en ander te doen bij de veldoven. Er is een fair, waarbij de nadruk ligt op de historie, oude ambachten, edelstenen en keramiek. Ook de Electro Kar van Weldadig Oord rijdt rond Zorgvlied, waarbij wordt verteld over de geschiedenis van het dorp. Begin- en eindpunt is het terrein van de veldoven.