Hoe laat je mensen met plezier sporten?

Wolvega - FC Wolvega, SCO, Stichting Comprix en de gemeente hebben in kaart gebracht wat het lokale sportakkoord moet opleveren voor Weststellingwerf. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het lokale sportakkoord wordt een vertaling van het Nationale Sportakkoord. FC Wolvega, SCO en Comprix zijn stakeholders die zich lokaal inzetten voor een sportakkoord. Sportformateur André Kasel stelt samen met onder andere lokale sport- en beweegaanbieders een lokaal sportakkoord op.

In het Nationaal Sportakkoord staan zes ambities, zoals dat iedereen een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen, dat sportaccommodaties duurzaam worden en dat de motorische vaardigheden van kinderen tussen 0 tot 12 jaar toeneemt.

Aantal bijeenkomsten

In een lokaal sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders afspraken over hoe zij met elkaar de ambities willen bereiken. Om te zorgen dat het akkoord breed wordt gedragen, organiseren gemeente en stakeholders in het najaar een aantal bijeenkomsten voor lokale sport- en beweegaanbieders met verschillende thema's.

Na het opstellen van een lokaal sportakkoord met concrete acties kan een beroep worden gedaan op een uitvoeringsbudget om deze acties daadwerkelijk uit te voeren.

Sportschooltoernooien

Tijdens de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat in Weststellingwerf al veel goede dingen gebeuren op het gebied van sport en bewegen. Zo zijn er succesvolle schoolsporttoernooien en werken de buurtsportcoaches er aan om iedereen in beweging te krijgen.