Nieuw zorginitiatief voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Wolvega - Zorghuizen Noord-Nederland begint op 1 september in zowel Leeuwarden als in Wolvega met kleinschalig wonen voor mensen met dementie. In de zorghuizen kunnen elk zestien mensen met dementie 24 uur zorg krijgen.

In Leeuwarden trekt de stichting in een complex aan het Noordvliet, waar nu nog Noorderbrug zorg verleent aan mensen met een lichamelijke beperking. Die zorg verhuist naar nieuwbouw aan het Sixmaplein.

Het complex met zestien appartementen en gezamenlijke huiskamers zit boven het Odensehuis, dat een inloophuis is voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. ,,Dat zorgt voor mooie kruisbestuiving”, zegt directeur, bestuurder en initiatiefnemer Tietsjannie Hamstra uit Hoogezand.

Leven als thuis

Het motto van Zorghuizen Noord-Nederland is ‘leven als thuis’. Een zorghuiscoach komt op huisbezoek om voorafgaand aan een verhuizing de woonsituatie en gewoontes van een nieuwe bewoner te beoordelen. In Wolvega huurt Zorghuizen Noord-Nederland appartementen in de voormalige serviceflat Lenna, op de plek waar tot december een hotel zat. Bewoners kunnen hier gebruik maken van welzijnsactiviteiten en een restaurant dat Bruisss uitbaat.

Zowel in Wolvega als in Leeuwarden zijn er meer appartementen te huur, waar Zorghuizen Noord-Nederland zorg kan verlenen. ,,Heel geschikt voor echtparen waarvan een partner dementerend is. In Wolvega komt bijvoorbeeld een mevrouw in het zorghuis wonen, terwijl haar man verderop in de de Lennaflat een appartement huurt. Zo blijven ze dicht bij elkaar.”

In totaal gaan er 34 medewerkers aan de slag op beide locaties van Zorghuizen Noord-Nederland. Er is vier jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. Het is de bedoeling dat er later een soortgelijk initiatief wordt gestart in het Groningse Wagenborgen en in de Leeuwarder wijk Bilgaard. ,,Naar deze vorm van dementiezorg komt steeds meer behoefte. We willen met zijn allen dat mensen met dementie zo lang mogelijk de regie over zichzelf kunnen houden.”