Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Ruth en Naömi

Ook deze zomer doet de protestantse kerk in Scherpenzeel mee met het Tsjerkepaad. Van 6 juli tot en met 14 september is de kerk elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur geopend en is er een expositie van oude schoolplaten.

Zo is er een tekening van een zogenaamde Hagepreek. Een kerkdienst in de open lucht.  

Onlangs hebben we als gemeente voor het eerst een openluchtdienst gehouden, op camping De Landerij in Scherpenzeel. We dachten na over Ruth en Naömi, en de manier waarop zij omgingen met verliezen in hun leven.

Even kort het verhaal: Naömi en haar man Elimelech trokken tijdens een hongersnood met hun beide zonen naar Moab. Daar stierf Elimelech. Haar zonen trouwden met de Moabitische vrouwen Ruth en Orpa. Maar ook haar zonen stierven, zonder dat zij kinderen hadden gekregen.

Naömi besloot terug te keren naar haar geboorteland. Verbitterd en teleurgesteld in God. Orpa bleef achter in Moab, Ruth besloot met haar schoonmoeder mee te gaan. Haar woorden zijn bekend geworden: ‘uw land is mijn land, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.’

Maar in tegenstelling tot de verbittering van Naömi, is Ruth vol vertrouwen. Naömi had het gevoel dat alles haar uit handen was geslagen, dat ze een vreemdelinge was in haar eigen leven, dat God zich van haar had afgewend. Zij houdt God verantwoordelijk voor haar verdriet.

Ruth daarentegen, een weduwe zonder kinderen en nu onderweg naar een vreemd land, met een vreemde cultuur en vreemde godsdienst, kon ervaren dat de Eeuwige zich naar haar toe had gewend, dat ze in de duisternis van haar leven lichtpuntjes kon ontdekken. Ze beseft dat ze afhankelijk is van de God van Israël en in Hem vindt ze de kracht om te leven. Bij Hem vindt ze een schuilplaats op de moeilijke momenten  van haar leven. Zo ervaart zij God als een God die mensen troost en bescherming biedt.

Twee heel verschillende vrouwen die elk hun eigen geloofsweg gingen. De één verbitterd, de ander vol vertrouwen. Twee vrouwen met elk hun eigen godsbeeld. In wie herkent u zich het meest?

 Esther Pierik, Protestantse Gemeente Scherpenzeel-Munnekeburen