Donkerbroek wil nieuw dorpscentrum in duurzaam gebouw

Inwoners van Donkerbroek willen een nieuw dorpscentrum. Dinsdagavond overhandigde Dorpsbelang een plan aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf.

Tientallen dorpsbewoners woonden de raadsvergadering bij. Met het plan is een investering gemoeid van 2,4 miljoen euro.

In het nieuwe dorpscentrum zouden een aantal verouderde voorzieningen samen moeten komen, waaronder het dorpshuis, de sportzaal en het gereformeerde verenigingsgebouw Pro Rege.

Verenigingen

Volgens Marij Goote Capel van Dorpsbelang zou het centrum de leefbaarheid in het dorp een extra impuls geven. ,,Ondanks dat we in een krimpregio wonen, is hier het aantal inwoners van Donkerbroek het afgelopen jaar wel licht gegroeid. Het dorp heeft al een rijk verenigingsleven. Maar de huidige voorzieningen zijn verouderd, dat wordt op termijn een probleem.''

Het dorpscentrum kan vrijwilligers en activiteiten in het dorp nog meer verbinden, doordat er nog meer ontmoetingsruimte zal zijn, gelooft Dorpsbelang. Uit inloopavonden en een enquête die zij heeft gehouden, bleek volgens Goote Capel dat er in het dorp breed draagvlak is voor een nieuw 'DoarpsSintrum', dat volgens het plan een soort huiskamerfunctie zou vervullen.

Het college stuurt het ingediende plan na de zomer voorzien van een advies door aan de raad.

Verkeersplan

Ook heeft Dorpsbelang een alternatief verkeersplan uitgewerkt, waarin de Schoolstraat en de kruising van de Herenweg met de Schoolstraat worden ontlast. Dit wordt woensdagavond bij de commissievergadering gepresenteerd.

Aan het eind van de Schoolstraat komen straks tweehonderd kinderen samen in de verbouwde fusieschool De Twirrewyn. Volgens het verkeersplan van de gemeente moeten auto’s, fietsers en voetgangers door de Schoolstraat naar de school en na een nieuwe draailus langs dezelfde route terug. De straat is daar niet op gebouwd, stelt Dorpsbelang. Door aanpassingen van de N381 is de verkeersdruk op de Herenweg al flink toegenomen.