Dorpsbelang en Commissie Schoolgebouw Steggerda vraagt gemeente om schoolgebouw te behouden voor het dorp

Wolvega - – Tijdens het inloopspreekuur bij de gemeenteraadfracties hield Anne Engwerda namens Dorpsbelang en Commissie Schoolgebouw Steggerda een warm pleidooi om het schoolgebouw voor Steggerda te behouden.

OBS Triangel sluit per 1 augustus wegens te weinig leerlingen. Commissie Steggerda vraagt de gemeenteraad om het schoolgebouw onder acceptabele condities over te kunnen nemen om als dorpsvoorziening voort te kunnen zetten en Dorpsbelang Steggerda doet een indringend beroep op de fracties om hieraan medewerking te verlenen.

Voor het initiatief om van dit gebouw een Multifunctioneel Centrum te maken was bij alle fracties begrip.

Gebruik gebouw

Bestaande gebruikers willen het gebruik voortzetten op basis van meerjarige gebruikersovereenkomsten: Kinderkei (wenst tevens uitbreiding van te gebruiken ruimte); Logopedie; Fysiotherapie, Dorpsarchief en Boekenstek.

Ook is er een nieuwe – meerjarige - gebruiker beschikbaar, die actief is op het terrein van voorzieningen voor ouderen en goed samen zou kunnen werken met De Kinderkei. Een voorziening voor ouderen sluit volgens de gemeente goed aan bij de leeftijden in het dorp en zorgt er misschien ook voor dat ouderen langer thuis kunnen blijve wonen en sociale contacten kunnen onderhouden.

Tot slot kan de gemeenschapsruimte voor dorpsactiviteiten gebruikt worden, bijvoorbeeld als vergaderruimte, o.a. voor de Visiegroep Steggerda.

Gebouw moet duurzaam worden

Het schoolgebouw moet wel verduurzaamd worden, omdat het gebouw al 45 jaar oud is. Deze verduurzaming zal veel geld gaan kosten. De plaatselijke Energie Coöperatie “De Toekomst” zal hierin een voorname rol spelen.

Dorpsbelang is blij dat de raad tijd en ruimte geeft aan Dorpsbelang om plannen te ontwikkelen om te komen tot hergebruik van het gebouw ten dienste van het dorp. Hierbij maakt Dorpsbelang dankbaar gebruik van adviezen en ondersteuning van Doarpswurk Fryslan.