Wethouder naar Den Haag voor extra geld jeugdzorg

Wolvega – De financiën van de gemeente Weststellingwerf zijn op orde, maar de gemeente staat volgens wethouder Jack Jongebloed niettemin voor grote uitdagingen.

Daarmee doelde hij o.a. op de financieringsproblemen bij de jeugdzorg. De komende jaren verwacht Weststellingwerf een jaarlijks tekort van twee miljoen euro op het sociaal domein, waaronder jeugdzorg.

Wethouder Mariska Rikkers gaat donderdag namens Weststellingwerf naar Den Haag om met collega’s een petitie aan te bieden. Van noord tot zuid, van west tot oost en van groot tot klein hebben voltallige colleges een petitie ondertekend, waarin kabinet en Kamer worden opgeroepen te zorgen voor een ‘adequate verhoging van het jeugdhulpbudget’. De vakbond FNV vindt dat voor een goede jeugdzorg structureel 750 miljoen euro extra nodig is. Daarnaast moet er nog eens 200 miljoen worden gereserveerd om de leegloop van personeel tegen te gaan.

Toch een tekort

De raad besprak woensdagavond de zogenaamde ‘jaarstukken’, het financiële resultaat over 2018. Het college presenteerde een positief resultaat van 52.000 euro. Maar Ton Mulder van Blijf Stellingwarfs bedierf dat feestgevoel een beetje. Hij had in de accountantsverklaring ontdekt, dat in dit jaar nog voor 74.000 euro aan facturen is ontvangen die betrekking hebben op het boekjaar 2018. Deze facturen zijn volgens de accountant ten onterechte niet in 2018 verwoord. Dus feitelijk was er over 2018 dus een klein tekort.

'Op orde is discutabel'

René de Klein van SDW: 'Bij dit financiële resultaat zien we dat de meeste programma’s het begrote geld niet hebben kunnen uitgeven. Bij het Sociaal domein zijn de tekorten aanzienlijk opgelopen. Ondanks de eenmalige bijdrage uit het 'Fonds tekortgemeenten jeugd en WMO' (€ 417.000), blijft het tekort aanzienlijk. Voor Jeugd en WMO gezamenlijk is dit bijna € 3,2 miljoen. Bij ongewijzigd rijksbeleid, zal het toch al magere resultaat over 2018, de volgende jaren aanzienlijk verslechteren. Als we dan ook nog rekening houden met de door het college aangekondigde tegenvaller van de bijdrage uit het gemeentefonds over 2018 van ongeveer € 150.000, dan is de constatering van het college dat de financiën op orde zijn, wat ons betreft discutabel te noemen.'