Minister negeert adviezen gaswinning De Blesse-Blesdijke

De Blesse - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken stemt in met het gaswinningsplan De Blesse-Blesdijke. Daartoe heeft hij een ontwerpbesluit opgesteld dat van 13 juni tot en met 24 juli ter inzage ligt.

Het betreft de drie gasvelden De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-East in het gebied van de winningsvergunning Gorredijk en Steenwijk. Het gaat over de gaswinlocaties aan de Steenwijkerweg in De Blesse en aan De Meenthe in Wolvega. Daarnaast wil Vermilion het nieuwe gasveld Blesdijke East aanboren als aftakking van de bestaande boorput Blesdijke. Dit nieuwe gasveld ligt tussen De Blesse en Blesdijke in.

Negatieve adviezen

Het college van de gemeente Weststellingwerf, waarin het gasveld voornamelijk ligt, had het ministerie geadviseerd niet in te stemmen met het winningsplan. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de provincies Fryslân en Overijssel, in de gemeenten Weststellingwerf en Steenwijkerland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook de gemeente Steenwijkerland, de provincie Fryslân en provincie Overijssel hadden eveneens negatief geadviseerd over de winning.

Sinds 1999 wordt er gas gewonnen uit het gasveld De Blesse en sinds 2009 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blesdijke. De verwachte (nu verlengde) einddatum van de productie is voor het gasveld De Blesse in het jaar 2035, voor het gasveld Blesdijke in het jaar 2024 en voor het gasveld Blesdijke-East in het jaar 2028. Een ieder kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. De stukken liggen vanaf donderdag ter inzage bij het ministerie en de gemeentehuizen in Wolvega en Steenwijk.