Onkruid leidt tot treurnis bij D66

Wolvega – De raadsfractie van D66 dient bij de raadsvergadering van Weststellingwerf een motie van treurnis in tegen wethouder Mariska Rikkers. Uit de formulering van de vragen valt af te lezen dat D66 vermoedt dat Rikkers per ongeluk vergeten heeft geld te reserveren voor reguliere onkruidbestrijding.

In de begroting van dit jaar is in ieder geval geen geld opgenomen voor dat doel. Pas in de meerjarenbegroting vanaf 2021 wordt weer geld opgenomen voor onkruidbestrijding. D66 constateert dat de wethouder zowel op 5 november, als op 5 maart en 25 april nog steeds niet wilde toegeven dat ze 'per ongeluk' geen geld heeft gereserveerd voor reguliere onkruidbestrijding.

In de motie wordt de raad voorgesteld om zijn teleurstelling en treurnis uit te spreken over de wijze waarop de portefeuillehouder invulling gaf aan de informatieplicht op concrete vragen over groenonderhoud in de gemeente. D66 heeft goede hoop dat de andere oppositiepartijen de motie zullen steunen. De kans dat een raadsmeerderheid dat doet lijkt minder groot.

Update:

D66 heeft woensdagavond de motie niet in stemming gebracht. Er zou ook geen steun voor geweest zijn.

Hans Visser van het CDA betreurde de motie en vond dat er op 5 maart al voldoende over het probleem gesproken was. 'U roept een non-discussie op.' D66 kreeg het verwijt bij het vaststellen van de begroting voor 2019 niet om meer geld gevraagd te hebben. Richard bos van de VVD vond om die reden het ook onbegrijpelijk dat D66 nu met 'grote woorden' kwam. 'Volgende maand liggen er bij de voorjaarsnota voorstellen op tafel. Er is niets aan de hand.' Wethouder Mariska Rikkers: 'Ik ben bij de begrotingsvergadering te optimistisch geweest. Het is duurder geworden door het verbod op gif.'