Gemeente Weststellingwerf adviseert negatief over gaswinning Oldelamer

Oldelamer - Weststellingwerf geeft een negatief advies op het winningsplan van Vermilion Energy voor gaswinning bij Oldelamer. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had voor dit winningsplan aan de gemeente om advies gevraagd.

Het winningsplan met de naam Oldelamer gaat over de gaswinlocatie aan de Oude Maden 7. Er zijn op de locatie Oldelamer twee boorputten. Sinds 2013 ligt de productie stil. Het winningsplan is gericht op het herstarten van de productie door het boren van een aftakking vanuit één van de bestaande putten. Het ingediende winningsplan loopt tot uiterlijk 2040.

Het college adviseert het ministerie om niet in te stemmen met het winningsplan Oldelamer omdat dit niet past in het nieuwe (ontwerp-) beleid van de gemeente. De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het negatieve advies, dat het college al heeft ingediend. De gemeenteraad had op 4 maart al een motie aangenomen tegen nieuwe boringen naar aardgas. Dat is nu officieel gemeentelijk beleid geworden.

De gemeente Weststellingwerf neemt vanaf nu krachtig stelling tegen gaswinning in de gemeente. Tot dit jaar was de gemeente in beginsel positief. Het roer is wat dat betreft in korte tijd 180 graden om. De aanleg van een nieuwe gaswinlocatie in het agrarische landschap ziet de gemeente voortaan als een ongewenste, niet passende, inbreuk op dat landschap. Planologische rechten voor de bestaande gaswinlocaties die staan het bestemmingsplan Buitengebied worden gerespecteerd.