Gemeente adviseert negatief over gaswinning in Oldelamer

Oldelamer - Het college van burgemeester en wethouders besloot om een negatief advies te geven op het winningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor gaswinning bij Oldelamer.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor dit winningsplan aan de gemeente om advies gevraagd.

Vertakking van bestaande boorput

Het winningsplan met de naam Oldelamer gaat over de gaswinlocatie aan de Oude Maden 7. Er zijn op de locatie Oldelamer twee boorputten . Sinds 2014 ligt de productie stil. Het winningsplan is gericht op het herstarten van de productie door het boren van een aftakking vanuit één van de bestaande putten. Het ingediende winningsplan loopt tot uiterlijk 2040.

Afbouwen van gaswinning

Het college adviseert het ministerie om niet in te stemmen met het winningsplan Oldelamer, omdat dit niet past in het nieuwe (ontwerp-) beleid van de gemeente. Dit beleid is erop gericht om geen medewerking te verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning, omdat dit niet past bij het streven naar verduurzaming, binnen de energietransitie en in het beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.

De raad moet zich op 11 juni nog uitspreken over het ontwerp-beleid. De gemeenteraad heeft op 4 maart al een motie aangenomen tegen nieuwe boringen naar aardgas.

Besluitvorming

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het vragen van advies aan instanties, waaronder de gemeente, hoort bij de besluitvormingsprocedure. Het ministerie verwerkt nu eerst de adviezen. Een negatief advies van de gemeente betekent dus niet dat de ontwikkeling niet door gaat.

Wanneer het ministerie besluit verder te gaan met de ontwikkeling van de gaswinlocatie volgt een ontwerp-instemmingsbesluit. Wanneer dit besluit ter inzage ligt, kan iedereen reageren met een zienswijze. Het ministerie organiseert dan een openbare informatiebijeenkomst.

Vergunning

Het winningsplan beschrijft de invloed van gaswinning op de ondergrond. Als er bovengrondse aanpassingen nodig zijn, is ook een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag van een omgevingsvergunning loopt ook via het ministerie.