Rechtvaardig
Door Eerde de Vries

Het zaad van Karbaat

De “Spermadokter” Karbaat, die met eigen zaad minstens 53 kinderen heeft voortgebracht, zet de erfrechtelijke wereld aan het fantaseren.

Zijn naam viel ook tijdens mijn laatste cursusdag Erfrecht. Even terug naar mijn stukje: “Hoera, Ome Jan is eindelijk dood”, zie daarvoor de site van deze krant. Daar besprak ik de gevaren van een te snelle aanvaarding van de erfenis. Soms blijkt zo’n erfenis, tot ieders verrassing, meer schulden dan bezittingen te bevatten. En, omdat de wet ervan uitgaat dat de erfgenamen in de plaats treden van de overleden erflater, erven zij alles, niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden van de erflater.

De schulden die niet uit (de opbrengst van) die negatieve nalatenschap kunnen worden voldaan, moeten door erfgenamen dus uit eigen zak worden betaald.

Zo’n scenario hangt ook boven de hoofden van de erfgenamen van Karbaat, als ik de berichten uit media mag geloven.

53 donorkinderen, geïnsemineerd in de kliniek van Karbaat, stellen de omstreden inseminatie-arts,  aansprakelijk voor de schade die zij lijden door onzorgvuldig handelen van de arts. Het verwijt aan de arts is dat hij de zaaddonoren onvoldoende heeft gescreend op erfelijke afwijkingen en bij de donorkinderen zouden zich nu erfelijke afwijkingen voordoen.

Mogen de erfgenamen, die deze claims niet zagen aankomen, de (negatieve) erfenis alsnog verwerpen om zo van die claims af te komen?

Ja, erfgenamen die tot hun schrik grote schulden aantreffen in de nalatenschap, schulden waarvan zij het bestaan niet konden kennen, krijgen als gevolg van een recente wetswijziging, alsnog de gelegenheid  hun zuivere aanvaarding terug te draaien. Zij mogen dan de erfenis alsnog  beneficiair aanvaarden. Dat betekent,  aanvaarding onder de voorwaarde dat de erfenis positief zal blijken te zijn. Een negatieve erfenis mag dan dus worden verworpen.

Ik fantaseerde na de cursus nog even door en vroeg me af:  Zouden die donorkinderen van Karbaat ook erfgenamen van hem kunnen worden? Dan zouden ze dus als donorkind schuldeisers van Karbaat zijn en als erfgenaam schuldenaar van zichzelf. Dit blijft fantasie want de zaaddonor wordt niet als verwekker gezien en zal daarom, ook niet achteraf, tot wettig vader kunnen “promoveren” en andersom wordt dat donorkind ook geen erfgenaam.

“Zaait en gij zult oogsten”, maar de oogst kan verrassend zijn.