Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Pinksteren

Van alle christelijke feestdagen is Pinksteren wel de minst grijpbare. Dat komt omdat wij ons bij Pinksteren slecht een voorstelling kunnen maken.

Bij Kerst lukt dat wel: een pasgeboren kind liggend in een kribbe. Pasen wordt al moeilijker: hoe moeten wij ons de opstanding van Jezus uit de doden voorstellen? Maar Pinksteren maakt het ons helemaal moeilijk.

Als het in de Bijbel over Pinksteren gaat, gaat het over de uitstorting van Gods Geest. Maar wat is dat? ‘Geest’ duidt op iets vluchtigs – je kunt het niet beetpakken – en op iets onzichtbaars. Er is volgens het Bijbelverhaal een geluid als van een hevige windvlaag én er zijn een soort vlammen die zich op de leerlingen van Jezus neerzetten. Wanneer de Geest van God wordt uitgestort, gebeurt er blijkbaar iets.

Met Pinksteren valt dus iets te horen en te zien. En dat trekt mensen. Mensen zijn altijd nieuwsgierig als er iets uitzonderlijks gebeurt en daarom komen zij naar het huis waar de leerlingen van Jezus zich bevinden. Daar zien zij de leerlingen van Jezus die vervuld van de Geest over de grote daden van God spreken. Zij doen dat op zo’n manier dat alle aanwezigen zich aangesproken voelen.

Met Pinksteren gaat het erover dat het werk van Jezus met zijn sterven niet is afgelopen, maar doorgaat. Mensen raken door het verhaal over Jezus geïnspireerd, er gebeurt iets met hen, en ze willen dat het verhaal van God en mensen verder gaat. Sterker nog: ze willen het werk van Jezus in deze wereld voortzetten. Ze willen Jezus in hun dagelijks leven navolgen.

Zo bekeken is Pinksteren niet een eenmalige gebeurtenis zo’n 2000 jaar geleden. Iedere dag is het Pinksteren. Iedere dag zijn er namelijk mensen die besluiten Jezus in hun leven na te volgen. En daarbij willen zij zich laten leiden door Gods Geest. Gods Geest is de kracht die van God uitgaat om mensen te helpen bij het navolgen van Jezus. En waar leidt dat toe? Betrokkenheid op je medemens, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daaraan zouden we de navolgers van Jezus nu moeten kunnen herkennen.

ds. Alco Meesters, Protestantse Gemeente Lindestreek