Cultuurfonds steunt Opera Spanga

Wolvega - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân houdt van 19 mei tot en met 25 mei de 74e Anjeractie. Met deze jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto ‘Houd cultuur en natuur levend’.

Opera Spanga had er zeer anders, of niet uitgezien, wanneer het team bij het 25-jarig jubileum in 2014 geen financiële bijdrage van het Cultuurfonds had ontvangen. Lieke van Hoogenhuyze legt uit: ‘De overheidssubsidie werd gesnoeid. Het fonds podiumkunsten schrapte cultuurgeld.' Mede door een royale bijdrage van de Bankgiroloterij, na aandringen van het Prins Bernard Cultuurfonds, werd de voorstelling veiliggesteld.

De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging. De andere helft is bestemd voor projecten op gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio.

Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân in het jaar 2018 ruim 150 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van ongeveer 370.000 euro gemoeid. Daarnaast werd er bijna 100.000 euro bijgedragen aan de aanschaf van instrumenten en kleding voor muziekverenigingen.