Eeuwenoude traditie in Spanga

Nijetrijne - De vergadering van de floreenplichtigen van het dorp Spanga werd dinsdagmiddag onder het voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort gehouden in Paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne.

Gemeentesecretaris Remco van Maurik is secretaris van het schoolfonds Spanga. Volgens de akte zijn de burgemeester en gemeentesecretaris respectievelijk voorzitter en secretaris. Op de agenda stond onder andere de rekening van het schoolfonds en het toekennen van subsidies voor activiteiten in de Groote Veenpolder. Om de nostalgie in stand te houden, worden de notulen nog met de hand geschreven in het oude notulenboek.

Schoolfonds bestaat sinds 1511

Het schoolfonds bestaat al vanaf 1511. Iedere boer met eigen land in dat gebied leverde een bijdrage in het fonds, dat toen ten goede kwam aan het onderwijs in Slijkenburg/Spanga. Die boeren waren floreenplichtig, ook wel genoemd in florenen uitgedrukte huurwaarde van een grondbezit, een soort belasting. Het schoolfonds wordt gevoed door de rente en de opbrengst van de verpacht van 3,22 hectare land.

Twee projecten krijgen subsidie

Dit jaar werden aan twee projecten een subsidie toegekend. De school Aventurijn krijgt 700 euro voor het plaatsen van een kas in de vogeltuin. De accordeonvereniging Animato ontvangt 50 euro, met dien verstande dat verzocht wordt om meer jeugdleden uit de Westhoek actief te krijgen.

Tekst: Lenus van der Broek