Steggerda zoekt invulling van MFC

Steggerda - Dorpsbelang Steggerda en de werkgroep 'Schoolgebouw' stelde het college onlangs op de hoogte van het proces van de herbestemming van het Multifunctioneel Centrum in Steggerda.

Het zoeken naar een herbestemming van het MFC is door Dorpsbelang Steggerda in gang gezet via het installeren van een werkgroep 'Schoolgebouw'. Het oog is gevallen op het schoolgebouw van OBS de Triangel, dat per 1 augustus wegens te weinig leerlingen wordt gesloten. Het schoolgebouw is in eigendom van de gemeente.

De werkgroep heeft plannen ontwikkeld voor een herbestemming van het MFC (met een sociaal- maatschappelijke functie), waarin wensen uit het dorp met betrekking tot wonen, werk, cultuur en samenleven zijn verwerkt.

Genoegd potentiële huurder

De werkgroep heeft mogelijkheden onderzocht wat betreft het eigenaarschap van het gebouw, exploitatie daarvan en het onderbrengen van huurders voor de langere termijn. Inmiddels hebben meer dan voldoende potentiële huurders zich gemeld als serieuze belangstellenden.

'Doarpswurk Fryslân' ondersteunt de werkgroep. Alle verenigingen in het dorp zijn geïnformeerd over de plannen van de werkgroep. De reacties worden verwerkt in de planvorming en worden te zijner tijd aan de gemeente aangeboden.