Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

God, een dwaasheid...?

Op 29 december 2018 vroeg Jort Kelder in zijn radioprogramma “dr Kelder en Co” aan Maarten Boudrie, verbonden aan de universiteit van Gent: “hoe het toch mogelijk is dat intelligente wezens gelovig kunnen zijn…”.

Ze waren het roerend eens dat de  "wetenschap inmiddels zover is dat we God niet meer nodig hebben. Vroeger werden alle onverklaarbare dingen aan God toegeschreven, maar tegenwoordig hebben we daar een wetenschappelijke oplossing voor “. Wetenschap, zo zeggen zij, heeft God ontmaskerd als dwaasheid. Religie vult de lacune in het weten van de mens met ijdele hoop. Het is de wetenschap die God uit die leemte verdrijft. Eigenlijk zeggen ze: wetenschap geeft de antwoorden. Het is dwaas om in God te geloven, dingen aan Hem toe te schrijven of iets van Hem te verwachten. Het gaat om verstand.
Dat is geen nieuwe gedachte. In bijbeltijd was er al sprake van tegenstellingen tussen God en het verstand, tussen geloven en denken. Alsof geloven en denken tegengesteld zouden zijn, alsof God ons verstand zou uitschakelen en niet juist inschakelen. Waar Jort Kelder en Maarten Boudrie alles van de rede verwachten en haar tot godheid verheffen, realiseren gelovigen zich dat ook het verstand z’n grenzen kent en dat hoe groot wij ook van de rede denken, God groter is. Verstand is een gave van God. Maar ook verstand en wetenschap hebben hun grens. Ze kunnen het bijzondere, het onverklaarbare, niet uitsluiten. Geloven is dus geen domheid, niet onwetenschappelijk. Geloven is je laten aanspreken, is zien met hart en verstand, is accepteren van de grenzen van jezelf en je verstand.
De liefde van God voor mensen is wonderlijk onverklaarbaar. De boodschap van een gekruisigde en opgestane Heer staat haaks op ons denken. Niet voor niets schrijft de apostel Paulus dat er mensen zijn die het aanstootgevend en dwaas vinden. Gods aanwezigheid, zijn liefde voor mensen, een gekruisigde en opgestane Heer, moet vooreerst en vooral aangenomen en ervaren worden.
Geloof ontstaat in de verwondering. De verwondering dat God mij, jou, u op het oog heeft, liefheeft, trouw blijft, nabij is en leven geeft…