Petret van de Weke: Voorschotbank opent filiaal in Noordwolde

Noordwolde - Met een klap op een speciaal daarvoor gebakken spaarvarken verrichtte burgemeester mr. Luitzen Boelens de opening van het gloednieuwe gebouw van de Coöperatieve Voorschotbank B. A. in Noordwolde.

De bank was af vanaf 1902 gevestigd in Oldeberkoop, maar kreeg 79 jaar later een tweede vestiging in Noordwolde waar een derde van het ledenaantal woonde.

Ooit gaf de afdeling Oldeberkoop van de Friese Mij van Landbouw de aanzet tot de stichting van de particuliere coöperatieve bank. Dat gebeurde onder voorzitterschap van Epke Willinge Prins. Onder de feestvierders die in Noorwolde waren, bevonden zich nazaten van hem.

Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van zestien verenigingen van Plaatselijk Belang en andere zich met sociaal-cultureel werk bezig houdende instellingen uit Noordwolde en omgeving. Samen kregen zij van de feestvierende bank elfduizend gulden voor hun werk. De giften varieerden in grootte van vijfhonderd tot tweeduizend gulden, afhankelijk van het ledental.

Moederbank

In december 1979 kocht het bankbestuur het pand-Kranendonk in Noordwolde aan. Op die plaats bouwde de bank zijn nieuwe kantoor. In dat prima in de omgeving passende nieuwe huis zwaaien Henk Keestra en Anna Vledder-Augustijn (rechts op de foto) samen de scepter. De directie werd voor beide banken gevoerd vanuit de ‘moederbank’ in Oldeberkoop. In 2007 werd de kleinste zelfstandige bank van Nederland overgenomen door Friesland Bank. In juli 2009 verdween de naam Bank Bercoop (de nieuwe naam van de Voorschotbank) definitief van de gevel in Oldeberkoop. Eerder gingen de kantoren van Bank Bercoop in Wolvega en Noordwolde al dicht.